Onderzoek

Aanmelding

Binnen onze praktijk kunnen ouders hun kind aanmelden via het contactformulier, als ook via een e-mail of telefonisch. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden. Naar aanleiding van de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders en nog zonder het kind. Boven de 12 jaar wordt in overleg met ouders besloten of de jeugdige meekomt. Er is bij kinderen onder de 16 jaar voorafgaand aan een eerste gesprek schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders en boven de 12 jaar dienst ook de jongere zelf toestemming te verlenen.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen zichzelf aanmelden, wel gaat onze voorkeur uit naar betrokkenheid van ouders/ verzorgers binnen een behandeltraject.

Intake

compose-iconEen intakegesprek dient om het probleem en de hulpvraag duidelijk te krijgen. Dit gebeurt middels vragen die gesteld worden en eventueel vragenlijsten die door ouders en/ of de leerkracht ingevuld worden. Aan de hand van het intakegesprek wordt in samenspraak met ouders besloten of er en onderzoek plaatsvindt of dat direct begonnen wordt met behandeling.

Onderzoek

magnifying-glass-icon

Een psychologisch onderzoek kan bestaan uit een persoonlijkheidsonderzoek, een capaciteitenonderzoek, een schoolobservatie of een combinatie van deze.

Met een persoonlijkheidsonderzoek wordt de ontwikkeling van het kind of jeugdige nagegaan op sociaal-emotioneel gebied.

Lees meer

Behandeling kind of jeugdige

rgb-icon

Binnen de praktijk wordt gewerkt middels cognitieve gedragstherapie. Binnen deze therapie wordt de nadruk gelegd op moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder op problemen die in het verleden hebben bestaan. Middels deze therapie wordt het kind of de jeugdige geleerd anders te denken en/of te doen. Daarnaast wordt gewerkt middels EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Tevens kan EMDR breder gebruikt worden bij het verminderen van angst- en dwangklachten in het algemeen. Zowel kinderen als pubers worden effectief behandeld via deze methode en staan zelf vaak verbaasd van de snel behaalde positieve resultaten. Voor meer informatie over EMDR kunt u kijken op www.emdrkindenjeugd.nl.

Lees meer

Ouderbegeleiding

eye-iconEr zijn eveneens behandelings- mogelijkheden voor kind of jeugdige en hun ouders. Individuele therapie voor het kind kan parallel lopen aan ouderbehandeling. Ouders kunnen hun kind helpen bij het veranderen van gedachtenpatronen en gedrag.

Ook wordt ouderbehandeling gegeven om ouders te leren welk effect hun eigen gedrag heeft op dat van hun kinderen en hoe zij middels het veranderen van hun eigen gedrag, het gedrag van hun kind positief kunnen beïnvloeden.

Groepsbehandeling

loading-icon

Groepstrainingen vinden in kleine groepjes plaats waarbij een indeling gemaakt wordt op type problematiek, leeftijd en geslacht. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn start een nieuwe groep. Kinderen vinden het vaak heel leuk en gezellig met en van elklaar iets te leren. We kunnen zo het geleerde direct oefenen en elkaar feedback geven. Belt u gerust voor het groepsaanbod op dit moment.

Er worden sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductietrainingen en trainingen voor opstandige kinderen gegeven.

Lees meer

Toestemming

check-iconOm het kind te kunnen onderzoeken of te behandelen is de schriftelijke toestemming van beide (gezaghebbende)ouders noodzakelijk. Wanneer één van beide ouders geen ouderlijk gezag heeft, dienen wij hier een schriftelijk bewijs van te hebben. Wanneer de jeugdige ouder is dan 12 jaar hebben we tevens haar of zijn eigen toestemming nodig.

Vaak is het zinvol contact te hebben met de leerkracht van het kind of om informatie te verkrijgen van eerder uitgevoerd onderzoek. Ouders dienen hier ook hun schriftelijke toestemming aan te verlenen.

Unknown
Psychologiepraktijk van Eldik is gevestigd binnen het Eerstelijns Centrum Tiel, waar veel verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Hierdoor is eveneens een multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij onderling overleg plaats kan vinden wanneer nodig. Voor meer informatie over het Eerstelijns Centrum Tiel kijkt u op de website: www.ecttiel.nl.

Samenwerking

rgb-icon

Psychologiepraktijk van Eldik bestaat sinds 2002. Sinds 2009 is er de vestiging in Tiel binnen het Eerstelijns Centrum Tiel.

Binnen het centrum bestaat intensieve samenwerking met andere psychosociale werkers en wordt samengewerkt met andere disciplines wanneer nodig.

Er is een fijne samenwerking met scholen binnen de gemeenten en ook met mensen van de sociale wijkteams wordt nauw samen gewerkt.

Psychologiepraktijk van Eldik werkt nauw samen met praktijk De Brug, een praktijk voor gezinstherapie.

www.therapiepraktijkdebrug.nl

Een samenwerking waarbij zowel het gezin als een kind/ jeugdige geholpen worden werkt prettig en doelgericht.