Geheimhouding

Wij zijn gehouden aan geheimhoudingsplicht. Alles wat tussen de cliënt en de therapeut besproken wordt, kan alleen met derden gedeeld worden indien hiervoor schriftelijke toestemming verleend is. Zowel gezaghebbende ouders alsook de jongere boven de 12 jaar dient hiervoor toestemming te verlenen.

Enkel wanneer de gezondheid/ veiligheid van het kind/ jeugdige of zijn/haar omgeving in gevaar is kunnen wij geheimhouding doorbreken. Ook dan wordt client hiervan op de hoogte gebracht.