Aanmelding

Aanmelding

Binnen onze praktijk kunnen ouders hun kind aanmelden via het contactformulier, als ook via een e-mail of telefonisch. Jeugdigen vanaf 16 jaar mogen zichzelf aanmelden. Naar aanleiding van de aanmelding wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Dit eerste gesprek vindt bij voorkeur plaats met beide ouders en nog zonder het kind. Boven de 12 jaar wordt in overleg met ouders besloten of de jeugdige meekomt. Er is bij kinderen onder de 16 jaar voorafgaand aan een eerste gesprek schriftelijke toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders en boven de 12 jaar dienst ook de jongere zelf toestemming te verlenen.

Jongeren tussen de 16 en 18 jaar mogen zichzelf aanmelden, wel gaat onze voorkeur uit naar betrokkenheid van ouders/ verzorgers binnen een behandeltraject.

Bij de telefonische aanmelding wordt een check gedaan op basis van exclusiecriteria. Dat wil zeggen dat er wordt nagegaan of de verwijzing passend is binnen de GB-GGZ. Uitsluitingscriteria zijn dat de client een gevaar voor zichzelf of zijn/ haar omgeving is, een van beide gezaghebbende ouders geen toestemming verleent voor een traject of wanneer problematiek dusdanig complex en/ of als systemisch wordt beoordeeld dat een verwijzing naar de S-GGZ meer passend is. Wanneer hier een vermoeden van is, wordt contact opgenomen met de verwijzer.