Waarom naar een kinder- & jeugdpsycholoog?

Psychologiepraktijk van Eldik is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij kinderen van 0 tot 18 jaar.

 • Vergoeding vindt meestal plaats vanuit de Jeugdwet. Behandeling boven de 18 jaar wordt ook gegeven, echter komen kosten dan voor eigen rekening.
 • Binnen de praktijk worden individuele behandeling behandeling in groepsverband gegeven.
 • Er wordt gewerkt middels cognitieve gedragstherapie (CGT), schematherapie, maar ook EMDR wordt ingezet wanneer nodig.
 • Tevens wordt ouderbegeleiding geboden en vinden er gesprekken met school plaats wanneer zinvol en ouders hier toestemming voor geven.
 • Er is veelvuldig overleg/ afstemming met verwijzer, of andere betrokkenen zoals wijkteam, medisch specialist of gezinswerker. Ook vinden er multidisciplinaire overleggen plaats wanneer meerdere hulpverleners betrokken zijn.

Zie voor meer informatie onze werkwijze.

Kinderen en jeugdigen kunnen verschillende problemen hebben. Er zijn gedragsproblemen, sociale en emotionele problemen en leerproblemen te onderscheiden. Vaak is duidelijk dat een probleem bestaat, maar is de achterliggende oorzaak niet duidelijk. De praktijk biedt dan hulp bij het achterhalen van de oorzaak van het probleem en biedt hulp bij het zoeken naar oplossingen.

Voorbeelden van problemen zijn:

 • opstandig en dwars gedrag
 • angsten, dwang, stemmingsklachten
 • sociale problemen
 • zorgen wat betreft de ontwikkeling
 • concentratieproblemen
 • onvoldoende zelfvertrouwen
 • leervorderingen blijven achter
 • problemen t.g.v. echtscheiding
 • onvoldoende aansluiting bij leeftijdgenootjes
 • echtscheidingsproblematiek
 • rouwverwerking