Coronavirus

Binnen het Eerstelijns Centrum en onze eigen praktijk zijn maatregelen genomen.

De anderhalve meter afstand wordt gewaarborgd zowel in de wachtkamer als bij de looproutes. Binnen de praktijkruimte wordt gewerkt met een tussenscherm en wordt zoveel mogelijk geventileerd.

Mondkapjes zijn verplicht wanneer er gelopen wordt, eenmaal in de praktijkruimte mag het mondkapje af.

Verdere regels zijn:

 • Wanneer het kind/ jongere of een gezinslid koorts heeft, hoest of verkouden is kan de afspraak niet face-to-face doorgaan.
 • Wanneer een kind/ jongere of gezinslid in afwachting is van een corona test kan een afspraak eveneens niet doorgaan.

Deze afspraken worden wel zoveel mogelijk middels beeldbellen, op AVG proof wijze, voortgezet.

Waarom naar een kinder- & jeugdpsycholoog?

Psychologiepraktijk van Eldik is gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling bij kinderen van 0 tot 23 jaar. Binnen de praktijk wordt individuele behandeling gegeven en ook behandeling in groepsverband. Tevens wordt ouderbegeleiding aangeboden en, wanneer nodig, worden adviezen aan school gegeven en vindt overleg plaats. Zie voor meer informatie onze werkwijze.

Kinderen en jeugdigen kunnen verschillende problemen hebben. Er zijn gedragsproblemen, sociale en emotionele problemen en leerproblemen te onderscheiden.

Vaak is duidelijk dat een probleem bestaat, maar is de achterliggende oorzaak niet duidelijk. De praktijk biedt dan hulp bij het achterhalen van de oorzaak van het probleem en biedt hulp bij het zoeken naar oplossingen.

Voorbeelden van problemen bij kinderen zijn:

 • opstandig en dwars gedrag
 • concentratieproblemen
 • onvoldoende voor zichzelf opkomen
 • weinig zelfvertrouwen/ faalangst
 • leervorderingen blijven achter
 • onvoldoende aansluiting bij leeftijdgenootjes
 • echtscheidingsproblematiek
 • angsten

Voorbeelden van problemen bij jeugdigen zijn:

 • opstandig en agressief gedrag
 • concentratieproblemen
 • depressief/ teruggetrokken gedrag
 • faalangst
 • weinig zelfvertrouwen
 • echtscheidingsproblematiek
 • dwanggedachten
 • angsten