Samenwerking

rgb-icon

Psychologiepraktijk van Eldik is gevestigd binnen het Eerstelijns Centrum Tiel, waar veel verschillende disciplines met elkaar samenwerken. Hierdoor is eveneens een multidisciplinaire aanpak mogelijk waarbij onderling overleg plaats kan vinden wanneer nodig. Voor meer informatie over het Eerstelijns Centrum Tiel kijkt u op de website: www.ecttiel.nl.

Er is een fijne samenwerking met scholen binnen de gemeenten en ook met mensen van de sociale wijkteams wordt nauw samen gewerkt.

Daarnaast is er een samenwerking met de S-GGZ als Karakter waarbij wij verbonden zijn aan het netwerk eetstoornissen (K-EET).

Psychologiepraktijk van Eldik werkt nauw samen met praktijk De Brug, een praktijk voor gezinstherapie. Gezinstherapie is bedoeld voor gezinnen die structurele problemen niet zelf kunnen oplossen. Veel therapievormen gaan over het begeleiden van individuen. Maar vaak beperken problemen zich niet tot één persoon. Als een vader bijvoorbeeld depressief is of een kind onhandelbaar, dan beïnvloedt dat het hele gezin. Daarom richt gezinstherapie zich op de behandeling van alle gezinsleden.

www.therapiepraktijkdebrug.nl