Reglementen

Psychologiepraktijk Van Eldik is een praktijk voor kinderen en jeugdigen waarbij gewerkt wordt met privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of instellingen.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. 

Wij vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

Het verzamelen van persoonsgegevens wordt beperkt tot alleen de persoonsgegevens die  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

Zowel ouders als jongeren wordt schriftelijk om toestemming gevraagd om deze persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist.

Je gegevens worden nooit gedeeld met derden en wanneer we gegevens van jou delen wordt ervoor gezorgd dat enkel de benodigde gegevens worden gebruikt en voor het eigenlijke doel.

Er zijn passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen en we eisen dat ook van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.