Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt psychologische jeugdzorg vergoed door gemeenten.

Psychologische hulp (diagnostiek en behandeling) geboden door onze praktijk valt onder de Jeugdwet en wordt dan ook door de gemeente waar het kind staat ingeschreven vergoed.

De praktijk valt onder de Generalistische Basis GGZ (G-BGGZ) en er is een contract met de gemeenten Tiel, Buren, West-Maas en Waal, West-Betuwe, Neder Betuwe en Culemborg.

Aan enkele voorwaarden moet worden voldaan om de vergoeding via de gemeente te laten verlopen; er is een verwijzing voor G-BGGZ nodig van de huisarts, een medisch specialist, een jeugdarts of van een deskundige in dienst van de gemeente (het wijkteam).

De datum op de verwijsbrief dient een datum te zijn voor het intakegesprek bij onze praktijk. Daarbij dient in de verwijsbrief te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis bestaat.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening van de cliënt zelf gebracht.