Vergoeding

Vanaf 1 januari 2015 wordt psychologische jeugdzorg vergoed door gemeenten. De Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) voor kinderen, waar Psychologiepraktijk van Eldik onder valt, wordt volledig vergoed door de gemeente waar uw kind ingeschreven staat. Er is geen eigen bijdrage als onze praktijk een contract heeft met uw gemeente. Wij hebben contracten met de volgende gemeenten: Tiel, Geldermalsen, Culemborg, Buren en Neerijnen.

Aan enkele voorwaarden moet worden voldaan om de vergoeding via de gemeente te laten verlopen; er is een een verwijzing voor GBGGZ nodig van de huisarts, een medisch specialist, een jeugdarts of van een deskundige in dienst van de gemeente (het wijkteam). De datum op de verwijsbrief dient een datum te zijn voor het intakegesprek bij onze praktijk. Daarbij dient in de verwijsbrief te staan dat er een vermoeden van een DSM-stoornis bestaat.

Vergoeding hangt af van de ernst van de problematiek van uw kind. Dit komt feitelijk neer op maximaal 6, 8, 12 of 15 consulten. Uw behandelaar vertelt u binnen welk zorgtraject wij uw kind denken te kunnen helpen.

Wanneer er geen contract met de gemeente bestaat waar uw kind staat ingeschreven kan er, afhankelijk van de zorgverzekeraar van uw kind, een vergoeding plaatsvinden onder alternatieve behandelwijzen. Wij adviseren u voor het maken van een afspraak contact op te nemen met uw zorgverzekeraar omtrent de eventuele vergoeding van de kosten en de hoogte hiervan.

Afspraken die minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.