Behandeling kind of jeugdige

< Ga terug

rgb-icon

Binnen de praktijk wordt gewerkt middels cognitieve gedragstherapie. Binnen deze therapie wordt de nadruk gelegd op moeilijkheden die in het heden spelen en veel minder op problemen die in het verleden hebben bestaan. Middels deze therapie wordt het kind of de jeugdige geleerd anders te denken en/of te doen. Daarnaast wordt gewerkt middels EMDR. EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het is een behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken, bijvoorbeeld een (verkeers)ongeluk, een overval, medische handelingen en pesterijen. Tevens kan EMDR breder gebruikt worden bij het verminderen van angst- en dwangklachten in het algemeen. Zowel kinderen als pubers worden effectief behandeld via deze methode en staan zelf vaak verbaasd van de snel behaalde positieve resultaten. Voor meer informatie over EMDR kunt u kijken op www.emdrkindenjeugd.nl.

Naast de cognitieve gedragstherapie en behandeling via EMDR wordt ook gewerkt aan het leren ontspannen en herkennen van lichamelijke signalen middels mindfulness.

Tevens biedt Psychologiepraktijk van Eldik de mogelijkheid tot het volgen van e-Health programma’s. Voorbeelden van programma’s die gevolgd kunnen worden zijn Angst bij kinderen, Somberheid bij jongeren, EMDR en ADHD.