Onderzoek

< Ga terug

magnifying-glass-icon

Een psychologisch onderzoek kan bestaan uit een persoonlijkheidsonderzoek, een capaciteitenonderzoek, een schoolobservatie of een combinatie van deze.

Met een persoonlijkheidsonderzoek wordt de ontwikkeling van het kind of jeugdige nagegaan op sociaal-emotioneel gebied. Er worden verscheidene testen afgenomen speciaal bestemd voor kinderen of jeugdigen afgestemd op hun leeftijd. Ook wordt gebruik gemaakt van spel en tekenen. Daarnaast vullen eventueel ouders en/of leerkracht vragenlijsten in gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind of de jeugdige.

Een capaciteitenonderzoek meet de verstandelijke vermogens van een kind of jeugdige. Daarnaast wordt hiermee gekeken naar de manier van informatieverwerking, concentratie, motivatie en faalangst.

Een schoolobservatie dient om meer duidelijkheid te krijgen naar de houding van een kind in de klas. Er wordt gekeken naar de concentratie en interactie met leeftijdgenootjes en leerkracht.

Nadat het onderzoek is uitgevoerd vindt met ouders het adviesgesprek plaats. Tijdens dit gesprek worden de resultaten van het onderzoek besproken en ontvangen de ouders de rapportage hiervan. Ook wordt het behandelingstraject voorgesteld.