Groepsbehandeling

< Ga terug

loading-icon

Groepstrainingen vinden in kleine groepjes plaats waarbij een indeling gemaakt wordt op type problematiek, leeftijd en geslacht. Wanneer er voldoende aanmeldingen zijn start een nieuwe groep. Kinderen vinden het vaak heel leuk en gezellig met en van elklaar iets te leren. We kunnen zo het geleerde direct oefenen en elkaar feedback geven. Belt u gerust voor het groepsaanbod op dit moment.

Er worden sociale vaardigheidstrainingen, faalangstreductietrainingen en trainingen voor opstandige kinderen gegeven.

Sociale vaardigheidstraining
In een klein groepje (4 tot 6 kinderen) wordt sociale vaardigheidstraining gegeven. Er wordt gewerkt met twee soorten trainingen, afhankelijk van de leeftijdscategorie van de groep. De trainingen staan stil bij het vergroten van de sociale cognities en sociale vaardigheden. Daarnaast richten deze trainingen zich op het vergroten van emotie herkenning en versterken van het zelfbeeld.

Faalangstreductietraining
Deze training vindt eveneens in een klein groepsverband plaats en de kinderen werken hierbij aan het verminderen van angstgevoelens die zij op verschillende gebieden kunnen ervaren. Tevens worden ook tijdens deze training de emotieherkenning en zelfbeeld vergroot.